Infinity Frame Privacybeleid, Zwijndrecht december 2018

Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Infinity Frame kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u geb- ruik maakt
van de diensten van Infinity Frame, en/of omdat u deze zelf bij het invul- len van een contactformulier op de website aan Infinity Frame verstrekt. Infinity Frame kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website – Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

 

WAAROM INFINITY FRAME GEGEVENS NODIG HEEFT

Infinity Frame verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onver- hoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Infinity Frame uw persoonsgegevens gebruiken in het kad- er van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

HOE LANG INFINITY FRAME GEGEVENS BEWAART

Infinity Frame bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Wij hanteren de volgende bewaar- termijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Perso- nalia > 3 jaar > Het juist aanspreken wanneer u heeft gekozen voor een offerte. Adres > 7 jaar > Belastingdienst, wanneer u klant van ons bent hebben wij dit nodig voor de factuur.

 

DELEN MET ANDEREN

Infinity Frame verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te vol- doen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Infinity Frame worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Infinity Frame gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Infinity Frame maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-adver- tenties van Infinity Frame bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Infinity Frame te kun- nen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hi- ertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Infinity Frame heeft hier geen invloed op. Infinity Frame heeft Google geen toestemming gegeven om via Infinity Frame verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Goo- gle-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hey@infinityframe.nl > zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Infinity Frame neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te- gen te gaan. De website van Infinity Frame maakt gebruik van een be- trouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Infinity Frame verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Infinity Frame op via hey@infinityframe.nl is een website van Infinity Frame.

Infinity Frame is als volgt te bereiken:
Postadres: Van Eedenstraat 4
Vestigingsadres: Van Eedenstraat 4
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68840713 Telefoon: 0639882681

E-mailadres: hey@infinityframe.nl

 

WAT ZIJN COOKIES?

Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat door je browser op je com- puter wordt opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Deze infor- matie kan bij je volgende bezoek naar ons worden teruggestuurd. Zo kan onze website je herkennen.

 

WAAROM GEBRUIKEN WIJ COOKIES?

Cookies zorgen ervoor dat de website snel is en je onze website veilig kan bezoeken. De cookies zorgen er ook voor dat wij kunnen zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij onze website kunnen verbeteren. Daarnaast kunnen cookies van onszelf worden gebruikt om advertenties te tonen die aansluiten op jouw interesses.

 

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ?

 

FUNCTIONELE COOKIES

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kan je en kunnen sommige voorkeuren (zoals je taalin- stellingen) niet worden bewaard. Google Analytics
Om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen maken we gebruik van Google Analytics. Zo kunnen we zien hoe de website wordt gebruikt en hoe we de website kunnen verbeteren. Wij hebben een be- werkersovereenkomst gesloten met Google. Dat betekent dat Google de gegevens die door deze cookies worden verzameld, niet voor eigen doeleinden zal gebruiken.

 

TRACKING COOKIES

Wij vragen je toestemming om tracking cookies te plaatsen. Op basis van de pagina’s die jij hebt bezocht, kunnen wij je advertenties laten zien waarvan we denken dat deze interessant voor jou zijn.

 

SOCIAL MEDIA

Op onze website staan knoppen van Facebook, Twitter en Linkedin. Met deze knoppen kunnen bijvoorbeeld pagina’s worden gedeeld op social media. Social media verzamelen via de code van deze knoppen infor- matie, al voordat jij op de knop drukt. Wij hebben daar geen invloed op. Met deze cookies maken social media het mogelijk voor adverteerders om jou te vinden. Lees regelmatig zelf de privacyverklaring van Face- book, Twitter en Linkedin om te zien wat er gebeurt met jouw gegevens die via de cookies zijn verzameld.

 

HOE KAN IK MIJN GEGEVENS INZIEN, CORRIGEREN OF VERWIJ- DEREN?

Je kunt jouw persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen. Stuur dan een e-mail naar: hey@infinityframe.nl

 

HOE KAN IK COOKIES UITSCHAKELEN OF VERWIJDEREN?

Je kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de internetbrowser kan je ook instellen dat cookies geb- lokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe je dit kan instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Als je cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.

Laten we samenwerken!

Laten we kijken hoe wij kunnen samenwerken om iets zinvols en waardevols te kunnen creëren