Wild Port of Europe

Wij hebben een kleine bijdrage met camerawerk aan de documentaire Wild Port of Europe mogen leveren.

Synopsis
Wild Port of Europe is een gedramatiseerde natuurfilm over de spectaculaire en onverwachte rijkdom, veerkracht en dynamiek van de natuur in het grootste en drukste transport- en industriegebied van Europa: van de Maasvlakte van Rotterdam tot en met de haven van Moerdijk.
De film is een ode aan de bijzondere flora en fauna die zich in deze gebieden, tegen alle verwachtingen in, minstens zo rijkelijk ontwikkelt als de natuur in onze Nederlandse nationale parken. Op de snijlijn tussen ogenschijnlijke tegenpolen – industrie en natuur – evolueert de klassieke ‘cycle of life’ hier tot de ‘re-cycle of life’.
In het havengebied wordt nieuwe natuur gecreëerd, maar er verdwijnt ook natuur. Alles lijkt volledig ten dienste van de mens te gebeuren. Het gebied is continu in beweging, de mens is de scheppende factor. De natuur schakelt op deze dynamiek, dikwijls op heel verrassende wijze. We zien een pionier als de rugstreeppad, een bouwer als het konijn en een jager als de bunzing. Verder zien we hoe een grote meeuwenkolonie, zeehonden en de wolhandkrab met de kansen en uitdagingen omgaan. Op een plek waar de natuur ogenschijnlijk ondergeschikt is aan onze economie verwacht je geen rijke natuur. Maar er is juist een rijke biodiversiteit die zich hier onverwacht ontwikkelt.

Wild Port of Europe

PASSIE LEIDT TOT SUCCES